1. Dane osobowe podane przy zakładaniu konta przetwarzane będą w celach:
  • realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,
  • podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).

 1. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych w sklepie internetowym.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 3. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:
  • w przypadku założenia konta w sklepie internetowym – w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień
  • w przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień,

a dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

 1. Klientowi przysługuje prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego Pachnąca Szafa, prezentowaniu ich na stronie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez Sklep Internetowy Pachnąca Szafa, co może w istotny sposób wpływać na Klienta poprzez umożliwienie Klientowi zakupu produktów w cenach podanych w ofercie.
 3. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji.
 4. Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: sklep@pachnaca.2dm.pl
Skip to content